CI

Cochleair implantaat (CI)

Wat is een cochleair implantaat?

Een cochleair implantaat of ook “bionisch oor” genoemd is het eerste elektronische apparaat dat de functie van een menselijk sensorieel orgaan volledig kan vervangen. Door rechtstreekse elektrische stimulatie van de gehoorzenuw kan de dysfunctie van een menselijk oor omzeild worden. Personen die geen of nog maar een beperkt restgehoor bezitten kunnen hiermee weer geluiden waarnemen en spraak verstaan.

Een stukje geschiedenis

Het cochleair implantaat of CI is zonder twijfel de belangrijkste ontwikkeling in het veld van de oorheelkunde (otologie) van de laatste jaren. Er zijn momenteel ruimschoots 200.000 mensen ter wereld die met een CI geinplanteerd werden. Onze dienst heeft ook een belangrijke rol in de ontwikkeling van cochleaire implantaten gespeeld. Al vanaf 1978 werkte het team van gepassioneerde ingenieurs en artsen onder de leiding van Prof. Stefaan Peeters (Labo Medische Elektronica, Universiteit Antwerpen), Prof. Erwin Offeciers (AZ Sint-Augustinus) en Prof. Jean Marquet (AZ Sint-Augustinus) samen om een Belgisch “LAURA” implantaat te ontwikkelen. Dit pionierswerk heeft geleid tot de eerste implantaties van Belgische patiënten al in 1987. Het LAURA cochleair implantaat was in die tijd het meest technisch geavanceerd systeem ter wereld.

Wie is kandidaat voor een CI?

Patiënten met een ernstig gehoorverlies in beide oren zijn kandidaten. Ook doof geboren kinderen kunnen zeer goed geholpen worden met een CI. Doofgeboren kinderen krijgen significant betere resultaten wat betreft de ontwikkeling van spraak en taal als ze jong geïmplanteerd worden. Op onze dienst heeft daarom 50% van de kinderen het eerste implantaat voor de leeftijd van 12 maanden en 90% voor de leeftijd van 18 maanden. Bij volwassenen bestaat er geen leeftijdsbovengrens voor de implantatie en de beslissing wordt voor elke patiënt individueel genomen.

Diagnostiek voor een CI:

De indicatie voor cochleaire implantatie wordt bepaald door uw arts specialist na grondig NKO onderzoek. De NKO-arts laat een volledige oppuntstelling van de gehoordrempels en spraakverstaanbaarheid met en zonder hoorapparaten uitvoeren. Er wordt ook een APE-test (Auditory Phoneme Evaluation) uitgevoerd waarbij de discriminatie en detectie van de Nederlandse klanken wordt nagegaan . Deze unieke test werd door onze dienst ontwikkeld en wordt tegenwoordig door de meeste CI-centra in Vlaanderen gebruikt voor precieze diagnostiek van de functie van de binnenoren. De functie van de gehoorzenuwen word bepaald door een elektrofysiologisch BERA-onderzoek. Om het risico van postoperatieve evenwichtsproblemen te beperken wordt er voor de operatie ook een evenwichtsonderzoek (VNG) uitgevoerd. Een van de belangrijkste delen van het diagnostisch proces is de beeldvorming. Er moet CT-scan en MRI-scan van de oren uitgevoerd worden. Tevens zal uw NKO-arts bepalen of er bijkomende onderzoeken moeten gebeuren zoals genetisch onderzoek, cardiologische opuntstelling, echo nieren, etc.

Getuigenissen in VRT programma "Koppen" over CI op onze dienst

Het VRT programma Koppen bericht over een recent door ons CI-team geïmplanteerde patiënt. Hierbij wordt het gehele traject van selectie, implantatie en fitting gevolgd... lees verder >

Wil u meer weten over cochleaire implantaten?

Uitgebreide informatie over cochleaire implantaten is steeds te verkrijgen via onze artsen en het CI-team.

Nuttige links