Disclaimer

Disclaimer

De informatie op deze website wordt door de NKO dienst van het Sint-Augustinus ziekenhuis met voortdurende zorg en aandacht samengesteld en onderhouden. Fouten kunnen echter niet altijd worden voorkomen. Hier volgen de algemene voorwaarden bij het gebruik van deze website

Inhoud

De NKO dienst van het Sint-Augustinus ziekenhuis biedt op deze website informatie aan die met veel zorg werd samengesteld. Toch kan de NKO dienst van het Sint-Augustinus ziekenhuis niet continu de juistheid of de volledigheid van deze informatie garanderen. Wordt de NKO dienst van het Sint-Augustinus ziekenhuis verwittigd van foute gegevens op de website, dan zal de NKO dienst van het Sint-Augustinus ziekenhuis die informatie zo spoedig mogelijk verbeteren, verwijderen of aanvullen.
De medische informatie op deze website is algemeen en kan geen diagnose door een arts vervangen. Bij vragen raadpleegt u best de behandelende arts of verpleegkundige.

Persoonsgegevens

In geval persoonsgegevens door de gebruiker worden verstrekt, zal de NKO dienst van het Sint-Augustinus ziekenhuis deze altijd verwerken conform de geldende wetgeving. De verwerking van persoonsgegevens blijft altijd beperkt tot de beoogde doelstelling. De NKO dienst van het Sint-Augustinus ziekenhuis maakt persoonsgegevens niet bekend aan derden.

Veiligheid en beschikbaarheid

De NKO dienst van het Sint-Augustinus ziekenhuis kan geen garantie bieden over de veiligheid, noch over de continue beschikbaarheid van deze website en kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de schade die hier, rechtstreeks of onrechtstreeks, het gevolg van is.

Intellectuele eigendom:

©NKO dienst Sint-Augustinus Antwerpen

De gegevens op deze website zijn in principe eigendom van de NKO dienst van het Sint-Augustinus ziekenhuis. De NKO dienst van het Sint-Augustinus ziekenhuis geeft de toelating om de gegevens op deze website af te drukken en te gebruiken op voorwaarde dat deze gegevens louter voor eigen informatieve doeleinden worden aangewend. Verdere verveelvoudiging, distributie, commercialisatie of exploitatie ten behoeve van derden van de aangeboden informatie is enkel mogelijk mits uitdrukkelijke toestemming van de NKO dienst van het Sint-Augustinus ziekenhuis. U kunt hiervoor contact opnemen met de NKO dienst van het Sint-Augustinus ziekenhuis.

Aansprakelijkheid

De NKO dienst van het Sint-Augustinus ziekenhuis kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die het gevolg is van het gebruik van deze website of websites waarnaar wordt verwezen, noch van de inhoud van deze website(s).
De informatie van de website heeft een louter algemeen karakter en is niet direct bestemd voor individuele personen noch voor concrete situaties. Alle verantwoordelijkheid berust steeds uitsluitend bij degene die de betreffende informatie gebruikt, op welke wijze ook.

Vragen, suggesties en klachten

Hebt u vragen of suggesties om de website aan te passen? Hebt u een link gezien die niet langer werkt? Laat het dan weten aan de webmaster.
Hebt u een suggestie om onze dienstverlening te verbeteren of bent u tevreden over uw bezoek aan de NKO dienst van het Sint-Augustinus ziekenhuis? Heeft u een klacht? Laat het ons weten via info@neus-keel-oor.be.