Hearing Solutions Today

Hearing Solutions Today

Conventionle versus implanteerbare hoortoestellen:

feiten, mythen en de toekomst.

NKO p 1

Gehoorstoornissen vormen een belangrijke handicap in onze toenemende vergrijzende maatschappij. Het doel van dit symposium is gezondheidswerkers een heldere kijk te geven op de verschillende gehoorverbeterende prothesen. Als referentiedienst voor de behandeling van alle vormen van gehoorproblemen en gezien het snel evoluerend technologisch arsenaal, vinden we het onze taak op overzichtelijke wijze de snel veranderende therapeutische mogelijkheden aan u voor te stellen. Het doel is u duidelijk te maken welk hulpmiddel best gebruikt kan worden bij de verschillende vormen en graden van gehoorverlies.

Er zijn vier grote groepen van gehoorverbeterende prothesen: de klassieke hoortoestellen, de botverankerde hoortoestellen, de actieve middenoorimplantaten en de cochleaire implantaten. De klassieke hoortoestellen blijven nog altijd de beste en goedkoopste oplossing voor de meerderheid van die gehoorgestoorde patiënten die niet kunnen worden geholpen met de klassieke gehoorverbeterende middenoorchirurgie. De cochleaire implantaten hebben hun plaats ingenomen bij bilaterale congenitale of verworven doofheid, maar worden vandaag in toenemende mate gebruikt voor unilaterale doofheid, vooral als die gepaard gaat met ernstige tinnitus. We hebben voor dit type van implantaat te maken met een groeiend indicatiegebied. Middenoorimplantaten zijn al een hele tijd op de markt. Op het geheel van indicaties voor een gehoorverbeterende oplossing is dit een speciale niche, gezien het nauwe, maar soms unieke indicatiegebied. Om wille van de diversiteit aan actieve middenoorimplantaten is enige duiding en perspectiefstelling gepast.

NKO p 2

Naast vooraanstaande binnen- en buitenlandse sprekers over de respectievelijke implantaten en hoortoestellen werd er ook vanuit het RIZIV meer duidelijkheid gegeven over de terugbetalingsmogelijkheden en -beperkingen van dit veranderend indicatiegebied. Accreditering werd toegekend voor rubriek 4 en 6 (Ethiek en Economie). Het symposium was een groot succes. Het was een leerzame en aangename dag.

Bedankt voor de enthousiaste reacties en grote opkomst,

Namens het European Institute For Otorhinolaryngology - Head & Neck Surgery

>> PDF van de uitnodiging