Prof. Dr. Offeciers - Officier

Prof. Dr. Offeciers wordt Officier in de Orde van Oranje Nassau

Prof. Dr. Erwin Offeciers, diensthoofd en NKO-arts op onze dienst is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. De daarbij behorende versierselen zijn hem in het Koninklijk Instituut voor de Tropen te Nederland op 11 februari l.l. opgespeld door locoburgemeester van Amsterdam Eric van der Burg. Dit gebeurde aldaar tijdens de viering van het 50-jarig jubileum van de Nijmeegse cursus in de Oorchirurgie.

Offeciers wordt Officier

Professor Officiers werd geprezen voor zijn langjarige, veelzijdige en veelvuldige bijdragen aan het praktisch postacademische onderwijs in de Oorheelkunde, in het bijzonder als docent aan de Nijmeegse cursus in de Oorheelkunde. Bovendien werden zijn verdiensten genoemd vanwege de door hem opgestarte vernieuwingen in de Oorheelkunde die hij tevens heeft helpen invoeren in de Nederlandse gezondheidszorg.

Hij geldt als een van de twee oprichters van het Vlaams-Nederlands Oorheelkundig Genootschap en als een van de initiatiefnemers voor de start van de Vlaams-Nederlandse MINI-Oren cursus voor de Vlaamse en Nederlandse arts-assistenten NKO in opleiding tot NKO-arts. Sinds een aantal jaren heeft hij een bezoldigde fellowship-plaats in de Otologie weten te realiseren in Antwerpen, vooral voor jonge Nederlandse Oorartsen die zich verder willen bekwamen in de bijzondere Oorheelkunde.

Verder heeft hij belangrijke vernieuwingen in de Oorheelkunde weten te realiseren. Hierbij kunnen onder meer genoemd worden zijn bijdragen om de cochleaire implantatie bij kinderen met een binnenooranomalie als ook zijn vernieuwende bijdragen aan de reconstructieve chirurgie vanwege een chronische otitis media of cholesteatoom. Vervolgens heeft hij actief bijgedragen bij het helpen implementeren van deze nieuwe behandelingen in verschillende Universitaire centra in Nederland.

Bron: www.kno.nl

Officier in de Orde van Oranje Nassau

Over Officier in de Orde van Oranje Nassau